«SYNTHESE» werd opgericht in Antwerpen, en zich in 1991 te Brussel gaan vestigen in de Ernest Allardstraat 24, op twee stappen van de Grote-Zavel.
De doelstellingen van de galerie bestaan eruit om hedendaagse kunst op een discrete wijze voor te stellen, zonder te vervallen in de uitspattingen van de in zwang zijnde mode.
In Antwerpen warden tentoonstellingen gehouden van schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten, juwelen en zelfs foto’s en zeker niet te vergeten de prenten die bijzondere aandacht kregen.
In Brussel gaat de galerij op dezelfde wijze verder, maar iets bescheidener daar de ruimte kleiner is.
De prenten vinden er altijd een plaatsje en de werken op papier zijn zeer goed vertegenwoordigd.
Schilderijen op doek of op gelijk welk andere oppervlak worden eveneens tentoongesteld , alsook af en  toe beeldhouwwerken.
Altijd  met een voorliefde voor een zekere abstractie.